ILA Teaching Jobs

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Các thuật ngữ thường dùng trong wordpress.

 • Theme : là giao diện có sẵn, được các công ty hay cá nhân tạo ra theo chuẩn của wordpress, để người dùng có thể tạo ra một website nhanh chóng dựa trên những phần có sẵn trong theme đó.
 • Page build là một plugin của wordpress, dùng để xây dựng lên các theme, hiện tại website đang sử dụng page build là Elementor.
 • Widget là công cụ để tạo ra các thành phần của website, có sẵn mặc định trong wordpress hoặc page build.
 • Plugin là thành phần hỗ trợ cho wordpress, được các lập trình viên xây dựng theo một mục đich nào đó.

Để chỉnh sửa hay tạo mới, thêm bớt các thành phần thì truy cập vào link https://teachingenglish.ila.edu.vn/wp-admin

 • Một pages hay posts sẽ có 3 trạng thái, nhưng chỉ chú ý đên 2 trang thái :
 • Publish là trạng thái pages hay posts đã được đưa lên website, mọi người có thể truy cập vào và thấy được. Sau khi publish, nếu chỉnh sửa thì sẽ có thêm trạng thái update.
 • Draft khi đang xây dựng hoặc sửa nhưng chưa hoàn thành, hệ thống sẽ tự động lưu lại một bản nháp để lần sau có thể tiếp tục chỉnh sửa. Ở trạng thái này chỉ có nhưng ai vào được trang admin mới có thể thấy.
docsy 4
 1. Nav (mặc định) là phần điều hướng nhanh của trang admin.
 2. Posts (mặc định của wp) là phần để tạo hoặc chỉnh sửa các bài post – được dùng để tạo các trang center cho slider localtion.
 3. Media (mặc định của wp) là thư viện hình ảnh, video mà mình đã upload lên, dùng để chèn vào website.
 4. Pages (mặc định của wp) là các trang của website, bao gồm : Home, About ILA, Training and development, Life with ILA, FAQs, Career, Contact.
 5. Contact (plugin) nơi tạo và chỉnh sửa các form để lấy thông tin.
 6. Advanced (plugin) giao diện để xem các thông tin mà người dùng nhập vào các form.
 7. Templates (mặc định của wp) là các mẫu có sẵn – được sử dụng để tạo ra các tab vacancy list và tab apply form .
 8. Appearance (mặc định của wp) là nơi để chỉnh sửa và thiết lập các theme của website, thiết lập phần header và footer của website.
 9. User (mặc định cửa wp) thêm, xóa và sửa, thiết lập các quyền của các account để đăng nhập vào trang admin.
 10. Rank Math (plugin) hỗ trợ SEO.

Các bước cơ bản để chỉnh sửa

1. Page

docsy 5
 1. Page là các trang của website, được liên kết với nhau qua menu phía trên cùng. Hiện thời website có tổng cộng là 7 page tương ứng với 7 mục trên menu.
 2. Để chỉnh sửa, truy cập vào trang admin –> Pages .
 3. Sau khi hiện ra danh sách các trang, muốn chỉnh sửa thiết lập của trang như đường dẫn, tiêu đề, template thì chọn Edit.
 4. Muốn chỉnh sửa ngày đăng, tác giả thì chọn Quick Edit
 5. Muốn chỉnh sửa nội dung của trang thì chọn Edit with Elementor.

Do website đang sử dụng page build Elementor, nên muốn thay đổi gì , chúng ta sử dụng chức năng edit with elementor.

docsy 6

Muốn chỉnh sửa phần nội dung thì chọn tabs Content

 1. Muốn chỉnh sửa phần nào thì click vào phần đó.
 2. Chỉnh sủa nội dung ở phần bên trái vừa hiện ra.
 3. Bấm update để lưu lại những chỉnh sửa đó.

Muốn định dạng font chữ, cỡ chữ, vị trí hiển thị,… thì chọn qua tabs Style

 1. Canh vị trí hiển thị của chữ .
 2. Chỉnh màu cho chữ .
 3. Thiết lập font chữ, đậm nhạt,…

Tab Advanced dùng để điểu chỉnh kích thước, khoản cách từ chữ đến các thành phần khác,… nên hạn chế sử dụng vì có thể làm vỡ giao diện .

docsy 7

Thêm các thành phần khác cho website

 1. Chọn vào menu gốc trên bên phải của thanh dashboard.
 2. Chọn element (widget) muốn sử dụng rồi kéo thả vào phần website bên phải , rồi thiết lập content và style như ở trên.
 3. Bấm update để save.
docsy 8

2. Post - slider local

Phần post được sử dụng để tạo ra slider located và các trang con. Khi tạo ra một post mới thì widget Post Carousel sẽ tự động add thêm vào slider ở trang about ILA . Nên muốn thêm center mới vào chỉ việc thêm một post mới.

Để tạo một posts mới, ta vào trang admin -> Posts -> add new .

Ở màn hình này, chúng ta bỏ qua phần bên trái, chú ý phần thiết lập bên phải :

 1. Permalink là tùy chỉnh đường dẫn url của post.
 2. Categoryies : chọn tick vào local, vì chỉ có những post thuôc categories này mới có thể được widget nhận diện mà thêm vào slider.
 3. Tags : thêm các tags vào để nâng SEO.
 4. Featured image : đây là hình ảnh đại diện của center ở silder trang about ILA.
 5. Content Layout : chọn là Full Width/Stretched
 6. Transparent header chọn là disable.

Sau khi hoàn tất setting, chúng ta chọn vào nút Edit with Elementor màu xanh phía trên cùng và chỉnh sửa hoặc thêm các thành phần giống như page.

docsy 9
docsy 10

3. FAQs - Slider

Phần slider này được sử dụng widget Testimonial Carousel để tạo ra.

Chúng ta tập trung chủ yếu về phần content , hạn chế chỉnh sửa phần style vì dễ vỡ giao diện.

 1. Để thêm mới thì chúng ta chọn tab Slides -> add item
 2. Content sẽ là phần nội dung hiển thị.
 3. Image là phần hình avartar (có thể ko để nếu ko cần).
 4. Tùy vào slider mà có hay không có phần name.
 5. Layout là vị trí hiển thị của hình avartar.
 6. Alignment là vị trí hiển thị chữ.
 7. Slides per view là số lượng slider có thể nhìn thấy.
 8. Slides to scroll là số slider khi scroll qua 1 lần.
 9. Additional Options là phần setting về thời gian chạy, hình ản mũi tên, độ to nhỏ của avatar, …
 10. Sau khi thiết lập hoàn chỉnh bấm update để cập nhật và save trang lại.
docsy 11
docsy 12

4. Video

Để thêm videos mới, ta vào page cần thêm -> edit with elementor, chọn widget video, kéo widget vào vị trí cần thêm và thiết lập setting.

 1. Source là nguồn up video, có thể up videos từ máy tính của mình hoặc từ youtube,..
 2. Nếu up từ máy tính của mình thì cần upload lên media .
 3. Poster là hình đại diện của video.
 4. Bấm update để cập nhật và save lại trang
docsy 13
docsy 14

5. Tabs

Các tabs trong website được tạo thành do sử dụng widget Advanced Tabs, nhưng vì nội dung bên trong khá phức tạp nên không thể sử dụng content mặc định của widget đó để tạo trang, mà phải chèn template vào để có thể định hình trang giống như thiết kế.

Vì là chọn từ file template có sẵn, nên chúng ta gần như sẽ để mọi thứ ở thiêt lập default .

Để thêm tab mới, phần tab ganeral chúng ta sẽ để default chỉ chú ý về tab content

 1. Content type có 2 loại, loại content (như môt text editor thông thường ) và Saved Templates (sử dụng một trang dựng sẵn chứa trong phần template để làm nội dung).
 2. Choose template là nơi để chọ template hiển thị nếu phía trên chúng ta chọn là saved template.
 3. Chuyển qua tab Advanced, điền vào CSS classes là custom-tabs để tạo layout tabs như thiết kế.
 4. Sau khi load template lên , bấm update để lưu lại.
docsy 15
docsy 16

5a. Table Vacancy List, Requirements tab, ILA Activity tab, ILA Community Network tab

Như đã nói ở trên, do nội dung trong một tab quá phức tạp nên chúng ta sẽ sử dụng template để nhúng nội dung vào. để chỉnh sửa thì chúng ta vào phần Template -> Save template , chọn template muốn chỉnh sửa rồi chúng ta chỉnh sửa như bình thường.

5b. Application Form

Tab Application Form được chia làm 2 phần:

 1. Phần nội dung Teacher/Academic Manager. Phần content này nằm chung với các template khác trong mục Template -> Save template.
 2. Phần form application. Đây là form để người dùng nhập thông tin vào, nên được viết riêng vì dính nhiều chức năng. Phần này nằm trong phần Contact -> Contact form -> Apply-frm.
Setting cho form:
Sau khi user nhập thông tin vào các trường thông tin, thì các thông tin đó sẽ được gởi về mail, vả trong phần Advanced -> Apply-frm.

6. Tooltip

12 Career Pathway with Professional Training

×

Menu